Regulamin

Spis treści

 

Część 1. Słownik pojęć

Część 2. Jakość naszej oferty

Część 3. Koszt wysyłki i cena produktu

Część 4. Dostępność produktu w magazynie

Część 5. Wybór produktu i składanie zamówienia

Część 6. Warunki i formy płatności

Część 7. Sposób i czas dostawy

Część 8. Wymiana lub zwrot zakupionego produktu

Część 9. Warunki reklamacji i czas gwarancji

Część 10. Potwierdzenie zakupu

Część 11. Ochrona danych osobowych

 

Część 1. Słownik pojęć


1. Sprzedawca – Moto Mar sp. z o.o. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP: 554 284 44 58, REGON: 340620558, KRS: 0000334896 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 185-187, numer telefonu: 604 780 167, numer faksu: 523421460, e-mail: sklep@abmoto.pl.

2. Klient – każda osoba dokonująca zamówienia w sklepie internetowym abMoto.pl.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

4. Kontrahent – klient prowadzący działalność gospodarczą lub będący osobą prawną.Część 2. Jakość naszej oferty


1. Każdy oferowany przez nas produkt jest nowy i nieużywany, objęty ważną gwarancją producencką.

2. Przez nowy produkt rozumiemy towar nie starszy niż 3 lata (36 miesięcy) od daty produkcji, przechowywany w idealnych warunkach zgodnie z polską normą PN-C-94300-7:1997P. Brak oznak starzenia opon odpowiednio przechowywanych wynika ze specjalnych właściwości gumy wykorzystywanej do produkcji opon. Potwierdza to Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.

3. Asortyment starszy, wyprzedażowy, jest specjalnie oznaczony na sklepie.

4. Każdy z oferowanych przez nas produktów został dopuszczony do użytkowania i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty. Każda z oferowanych przez nas opon posiada wyraźnie zaznaczoną homologację dopuszczającą produkt do używania.

 


Część 3. Koszt wysyłki i cena produktu1. Dążąc do pełnej klarowności naszej oferty zdecydowaliśmy się na wliczenie kosztu wysyłki w cenę produktu.

2. Cenę prezentujemy w kwotach brutto (zawierają podatek VAT 23%) za pojedynczą sztukę, w polskich złotych.

3. Darmowa wysyłka dotyczy jedynie przesyłek realizowanych na terenie Polski. Wysyłka produktu za granicę jest możliwa po indywidualnym ustaleniu kosztu przesyłki.

 


Część 4. Dostępność produktu w magazynie


Dostępność produktu jest zawsze wskazana na stronie produktu, przy jego cenie. Jeżeli posiadamy niewiele sztuk danego produktu, lub jest on trudno dostępny wtedy prosimy o przesłania zapytania poprzez przycisk „Pytanie o dostępność”.

 


Część 5. Wybór produktu i składanie zamówienia1. Proces składania zamówienia został w przystępny sposób opisany w osobnym dziale: Składanie zamówienia tutaj wymieniamy tylko najważniejsze elementy.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe:

- przez sklep internetowy abMoto.pl,
- telefonicznie: 608 691 795 lub 604 780 167
- e-mailowo: sklep@abmoto.pl,


Za każdym razem prosimy o przesłanie niezbędnych danych: dokładnej nazwy produktu, ilości, adresu dostawy, telefonu kontaktowego, ceny. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego abMoto.pl treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Klienta taryfą.

4. Po złożeniu zamówienia:

a) Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

b) po zaksięgowaniu płatności następuje realizacja zamówienia, chyba że wybrano formę płatności przy dostawie, wtedy zamówienie realizowane jest niezwłocznie,

c) w wypadku wyboru płatności ratalnej zamówienie jest realizowane po uzyskaniu przez Klienta pozytywnej decyzji kredytowej.

6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia przesyłane są w formacie PDF, w celu dokonania zakupu Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF. Dokonując zakupu Klient godzi się na przesłanie w formie elektronicznych plików PDF: Regulaminu, potwierdzenia złożenia zamówienia, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Sprzedawca zastrzega, że w szczególnych przypadkach może jednostronnie odstąpić od umowy zawartej z Kontrahentem w terminie do 10 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji ulegają zwrotowi wszystkie wykonane świadczenia każdej ze stron.
 


 
Część 6. Warunki i formy płatności


1. Udostępniamy następujące sposoby realizacji płatności:

a) płatność gotówkową przy odbiorze towaru od kuriera;
b) płacenie gotówką przy montażu zamówionego towaru;
c) e-płatności (możliwość wykorzystania karty płatniczej do transakcji internetowej – Visa, MasterCard);
d) e-przelewy (czyli wygodne przelewy bankowe z wykorzystaniem wygodnej technologii i dostępu do bankowości elektronicznej);
e) wykonanie przelewu tradycyjnego;
f) opłacenie zamówienia kartą płatniczą w terminalu, w siedzibie Sprzedawcy;
g) ratalnie (Credit Agricole Raty).

2. Koszt zamówienia ulega zmianie w zależności od wybranej formy płatności. Nigdy nie przekracza faktycznej opłaty jaką Moto Mar ponosi w związku z daną formą płatności.

3. W wypadku wybrania formy płatności przelewem tradycyjnym prosimy o dokonanie płatności w najkrótszym możliwym czasie. Z uwagi na stale zmieniające się ceny, jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia nie będziemy mieli zaksięgowanych środków na naszym koncie bankowym, możemy nie mieć możliwości zrealizowania zamówienia i możliwe, że odstąpimy od umowy.


Część 7. Sposób i czas dostawy


1. Wszystkie oferowane przez nas produkty są wysyłane w taki sposób, aby możliwa była ocena ich stanu jakościowego przed odebraniem przesyłki od firmy kurierskiej.

2. Jeżeli Państwa zdaniem produkt dotarł do Państwa uszkodzony, zalecamy spisanie przy kurierze tzw. „protokołu uszkodzenia towaru”, w którym prosimy o wskazanie powodu reklamacji. Ważne jest, aby przesyłka nie została odebrana od kuriera. Zamówiony produkt wróci do nas i skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszych kroków. Jeżeli pracownik firmy kurierskiej odmówi spisania protokołu, prosimy o spisanie jego danych osobowych i kontakt z odpowiedzialnym za Państwa zamówienie opiekunem.

3. Za moment wydania towaru kupującemu uznaje się, zgodnie z art. 544 Kodeksu cywilnego, moment przekazania towaru firmie kurierskiej.

4. Czas dostawy jest zawsze precyzyjnie podany na stronie produktu - obok ceny. Jest on również powielony w wysyłanej do Państwa wiadomości SMS.

5. Przesyłki zazwyczaj dostarczane są w godzinach 9:00 – 16:00, w dni robocze. Kurier jest zobowiązany do skontaktowania się z Klientem w dniu dostawy i ustalenie szczegółów. Kurier ma również obowiązek próbować dostarczyć przesyłkę następnego dnia roboczego, jeżeli wcześniej się to nie powiodło.


 


Część 8. Wymiana lub zwrot zakupionego produktu


1. Konsument może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu rozpoczyna się od odebrania przesyłki od firmy kurierskiej przez Klienta.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie, na przykład w postaci formularza dołączonego do zamówienia i zamieszczonego na końcu Regulaminu. Oświadczenie powinno być wysłane na adres siedziby Sprzedawcy, adres e-mailowy: sklep@abMoto.pl

3. Po otrzymaniu oświadczenia i otrzymaniu zwrotu produktu dokonujemy zwrotu całości płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, lub na życzenie przelewem na wskazane konto. Termin zwrotu jest liczony od momentu zaksięgowania Państwa płatności na naszym koncie, co w wypadku płatności za pobraniem trwa z reguły kilka dni od daty dostawy.

4. Zwrot produktu odbywa się na koszt Konsumenta. Koszt wysyłki pary opon za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi około 20-30 zł (w zależności od firmy).

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Zgodnie z art. 34 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikającą z korzystania z niego ponad przetestowanie jego funkcjonalności i dokładnie zapoznanie się z produktem.

7. Klientowi nie będącemu Konsumentem (firma) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach Części 9 punkty 1-6 niniejszego Regulaminu.


Część 9. Warunki reklamacji i czas gwarancji


1. Szczegółowe informacje dotyczące Gwarancji znajdują się na karcie produktu oraz osobnej podstronie.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, lub za pomocą poczty e-mail: reklamacje@abMoto.pl. Wyznaczony pracownik wskaże Państwu drogę dalszego postępowania, która jest różna dla różnych produktów.

3. Przy składaniu reklamacji zalecamy podanie danych kontaktowych Klienta, jak również szczegółowe opisanie powodu reklamacji a także roszczeń wobec Sprzedawcy. Załączenie kopii dokumentu sprzedaży znacznie ułatwia całą procedurę.

4. Klient może skorzystać z możliwości przesłanie reklamowanego produktu za pośrednictwem Sprzedającego. Prosimy wtedy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: reklamacje@abMoto.pl

5. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi zajmuje do 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Sprzedawcy.

6. Termin rozpatrzenia gwarancji producenta jest uzależniony od charakteru wady oraz od producenta. Może wynosić do 30 dni.Część 10. Potwierdzenie zakupu1. Po zakończeniu każdej transakcji kupującemu wystawiana jest faktura VAT.

2. Fakturę wystawiamy w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od dat sprzedaży. W większości przypadków faktura wystawiana jest w ciągu 7 dni od dnia sprzedaży. Na każdej fakturze widnieje data wystawienia oraz data sprzedaży produktu.

3. Dokument sprzedaży nie musi być opatrzony podpisem lub pieczęcią Sprzedawcy, dlatego faktury wysyłane są w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail. W wypadku jego braku lub na specjalnie życzenie wysyłamy faktury na papierze, pocztą tradycyjną.

4. Zachęcamy do zachowania listów przewozowych z potwierdzeniem płatności COD (pobranie). Stanowi to potwierdzenie dokonania płatności.

 


Część 11. Ochrona danych osobowych


Do realizacji zamówienia prosimy o dobrowolne podanie przez Państwa danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych macie Państwo możliwość wglądu do swoich danych jak i ich edycji bądź usunięcia.