Polityka zwrotów

a) Zakup na osobę fizyczną (prywatną)

Zgodnie z obecnymi przepisami, Klient może zwrócić zakupiony towar w okresie 14 dni od daty zakupu bez podawania przyczyny. Proces ten jest bardzo prosty i polega na kontakcie Klienta ze sklepem w celu uzgodnienia terminu odbioru opon oraz podania numeru konta bankowego oraz danych niezbędnych do zwrotu gotówki.

 

b) Zakup na firmę / przedsiębiorstwo

Przypominamy, iż zgodnie z panującymi przepisami, prawo do zwrotu produktu mają tylko osoby fizyczne. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako firma, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet) w ramach 14 dniowego okresu zwrotuUstawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.